ไฟรั่ว เบรกเกอร์ป้องกันได้จริงหรือเปล่า

หลายคนสงสัย เบรกเกอร์กันดูด จะป้องกันไฟรั่วได้จริงหรือเปล่า แล้วมันทำงานอย่างไร ในบทนี้เรามาดูกันว่าเป็นอย่างไร และหากเราจะติดตั้งต้องทำอย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟช๊อตเนื่องจากไฟรั่ว

เบรกเกอร์กันดูดมีกี่ชนิด แต่ละชนิดเป็นอย่างไร
เบรกเกอร์กันดูด (Residual Current Device หรือ RCD, ซึ่งในบางครั้งอาจถูกเรียกว่า Residual Current Circuit Breaker หรือ RCCB) เป็นอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรกับดิน ซึ่งจะทำการตัดวงจรเมื่อตรวจพบกระแสลัดไปยังดินเกินค่าที่กำหนด มีหลายชนิด ดังนี้:

RCCB (Residual Current Circuit Breaker):

 • ตรวจจับกระแสลัดวงจรกับดินและตัดวงจรเมื่อกระแสลัดเกินค่าที่กำหนด
 • ไม่มีฟังก์ชันป้องกันการลัดวงจรหรือการเกินกระแส

RCBO (Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection):

 • รวมฟังก์ชันของ RCCB และ MCB ในตัวเดียวกัน
 • ตรวจจับกระแสลัดวงจรกับดินและตัดวงจรเมื่อกระแสลัดเกินค่าที่กำหนด
 • มีฟังก์ชันป้องกันการลัดวงจรและการเกินกระแส

ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker):

 • อุปกรณ์เก่าที่ใช้ตรวจจับกระแสลัดวงจรกับดิน
 • มีสองแบบ คือ Voltage ELCB และ Current ELCB
 • ในปัจจุบัน, การใช้ ELCB มีการแทนที่ด้วย RCCB และ RCBO ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำมากขึ้น


หลักการทำงานของเบรกเกอร์กันดูด

เบรกเกอร์กันดูด (RCD, RCCB, หรือ GFCI ในบางประเทศ) ทำงานบนหลักการของการตรวจจับความแตกต่างของกระแสระหว่างวงจรไป (line) และวงจรกลับ (neutral). หลักการทำงานของเบรกเกอร์กันดูดคือ:

 1. การตรวจจับความแตกต่างของกระแส: เบรกเกอร์กันดูดมีความสามารถในการตรวจจับความแตกต่างของกระแสระหว่างวงจรไปและวงจรกลับ ในสภาวะปกติ, กระแสที่ไหลผ่านวงจรไปและวงจรกลับควรจะเท่ากัน แต่ถ้ามีกระแสลัดวงจรกับดิน (เช่น ผู้ใช้งานโดนช็อกไฟ) กระแสระหว่างวงจรเหล่านี้จะไม่เท่ากัน
 2. การตัดวงจร: เมื่อเบรกเกอร์กันดูดตรวจจับความแตกต่างของกระแสลัดวงจรกับดินที่เกินกว่าค่าที่กำหนด (เช่น 30 mA) มันจะทำการตัดวงจรไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการช็อกไฟและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 3. การตั้งค่าความไว: เบรกเกอร์กันดูดมีการตั้งค่าความไวตามค่ากระแสลัดวงจรกับดินที่ต้องการตรวจจับ เช่น 30 mA, 100 mA, 300 mA ฯลฯ การเลือกความไวขึ้นอยู่กับประเภทและความต้องการของระบบไฟฟ้า
 4. การตรวจจับลักษณะกระแส: ตามประเภทของเบรกเกอร์กันดูด (เช่น Type AC, A, B) มีความสามารถในการตรวจจับลักษณะของกระแสลัดวงจรกับดินที่แตกต่างกัน

เบรกเกอร์กันดูดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงของการช็อกไฟ เช่น ห้องน้ำ, ห้องครัว, และพื้นที่ภายนอกอาคาร.

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่างานระบบไฟฟ้าในบ้านจำเป็นต้องติดตัวกันดูดเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดโดยใช้ RCD แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีข้อกำหนดเพิ่มเติมของการเลือกใช้ระบบไฟฟ้าเพราะมีเรื่องของระบบชาร์จรถไฟฟ้าขึ้นจะมีการจำแนกชนิดของ RCD เพื่อการป้องกันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Type AC:

 • สามารถตรวจจับกระแสลัดวงจรกับดินที่มีลักษณะเป็นกระแสสลับ (AC) ได้เท่านั้น
 • เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปในบ้านเรือน

Type A:

 • สามารถตรวจจับกระแสลัดวงจรกับดินที่มีลักษณะเป็นกระแสสลับ (AC) และกระแสตรง pulsating DC ได้
 • เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีอุปกรณ์ที่ใช้กระแสตรง pulsating DC เช่น อุปกรณ์ที่มีการควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

Type B:

 • สามารถตรวจจับกระแสลัดวงจรกับดินที่มีลักษณะเป็นกระแสสลับ (AC), กระแสตรง pulsating DC, และกระแสตรง smooth DC ได้
 • เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีอุปกรณ์ที่ใช้กระแสตรง smooth DC เช่น ระบบการชาร์จแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า

Type F:

 • สามารถตรวจจับกระแสลัดวงจรแบบสลับ (AC) และกระแสลัดวงจรแบบผสม (mixture of AC and DC) ได้
 • เหมาะสำหรับระบบที่มีการใช้งานอุปกรณ์ที่มีอินเวอร์เตอร์แบบความถี่ต่ำ และมีกระแสลัดวงจรแบบผสม


ในปัจจุบันการไฟฟ้าได้ออกมาตรฐานให้ผู้ขอใช้ไฟจะต้องติดตั้งระบบกันดูดเพื่อป้องกันการเกิดไฟดูด โดยให้มีการติดตั้งเมนเบรกเกอร์เป็นเมนกันดูดโดยมีรายละเอียดดังรูปด้านล้าง

สรุป
เบรกเกอร์กันดูด สามารถป้องกันการดูดจากไฟรั่วได้แต่ยังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องที่ผู้ใช้ไฟจะต้องทำเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยคือระบบสายดิน จะมาพูดถึงในนี้ในตอนต่อไปอย่าลืใติดตามกันนะครับ