งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า-250-kva-กองทุนสวนยางโคกแต้ว

เราทำการติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 250 KVA และขยายระบบจำหน่ายใหม่ พร้อมทั้งติดตั้งตู้เมน MDB เพื่อรองรับระบบไฟ 3 เฟส