PK Technic History

ในปี 2555

ได้ขยายสาขา1 เพื่อมุ่งเน้นขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ห้างแม็คโคร โดยให้เน้นขยายกลุ่มช่างและลูกค้าภายในจังหวัดเป็นหลัก เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าท้องถิ่น

ในปี 2559

บริษัทตัดสินใจเปิดบริษัทใหม่ที่ใช้ชื่อว่า “บริษัท พี.เค.คอนเน็คจำกัด” เพื่อแยกธุรกิจออกเป็นสองส่วนคืองานขายสินค้าและงานขายโครงการ ด้วยเหตุนี้ บริษัทสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2564

ผลจากโควิด2019 ผู้บริหารได้ตัดสินใจรวมกิจการทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกันอีกครั้งเพื่อเตรียมพร้อมในการเจริญเติบโตและรับมือกับอนาคตที่มาถึง การรวมกิจการนี้จะทำให้เราเป็นองค์กรที่มั่นคงและมีความพร้อมที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา โดยจุดมุ่งหมายขององค์กรคือ การส่งมอบระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัยและเป็นบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดในภาคใต้ฝั่งอันดามัน

วิสัยทัศน์

จุดมุ่งหมาย

Distributor AND Partners