บริษัท พี.เค. เทคนิค จำกัด

จัดจำหน่ายสายไฟฟ้า, อุปกรณ์ช่างไฟฟ้า, ท่อร้อยสายไฟ, โคมไฟ, หลอดไฟ, สายไฟ, รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าครัวเรือน, งานบริการทางด้านตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุง, งานบริการทางด้านระบบควบคุมเครื่องจักรและการเก็บข้อมูลการทำงาน, งานบริการทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

งานบริการทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบรักษาความปลอดภัย

บริการในการออกแบบ, ติดตั้ง, และบำรุงรักษาระบบสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยในการป้องกันและตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ต่าง ๆ

  • งานระบบแจ้งเตือนไฟไหม้
บริการในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ที่ช่วยในการตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้ เพื่อป้องกันความเสียหายและเพิ่มความปลอดภัย
  • งานระบบอินเตอร์เน็ต
บริการในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงการวางสาย, ตั้งค่าเครือข่าย, และการปรับปรุงระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
  • งานระบบกล้องวงจรปิด
บริการในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด ที่ช่วยในการตรวจสอบและบันทึกภาพในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการบุกรุกหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

pk.sale@pktechnic.com

ขอใบเสนอราคา

งานระบบแจ้งเตือนไฟ

บริการในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ที่ช่วยในการตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้ เพื่อป้องกันความเสียหายและเพิ่มความปลอดภัย

งานระบบอินเตอร์เน็ต

บริการในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงการวางสาย, ตั้งค่าเครือข่าย, และการปรับปรุงระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล

งานระบบกล้องวงจรปิด

บริการในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด ที่ช่วยในการตรวจสอบและบันทึกภาพในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการบุกรุกหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

PK Technic Gallery

งานวางระบบแจ้งเตือนไฟ

งานวางระบบอินเตอร์เน็ต

งานวางระบบกล้องวงจรปิด

DISTRIBUTOR AND PARTNERS