บริษัท พี.เค. เทคนิค จำกัด

จัดจำหน่ายสายไฟฟ้า, อุปกรณ์ช่างไฟฟ้า, ท่อร้อยสายไฟ, โคมไฟ, หลอดไฟ, สายไฟ, รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าครัวเรือน, งานบริการทางด้านตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุง, งานบริการทางด้านระบบควบคุมเครื่องจักรและการเก็บข้อมูลการทำงาน, งานบริการทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

งานบริการทางด้านระบบควบคุมเครื่องจักรและการเก็บข้อมูลการทำงาน

บริการที่เกี่ยวกับการออกแบบ, ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบควบคุมเครื่องจักร รวมถึงการเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

  • งานควบคุม PLC และ SCADA

บริการในการออกแบบ, ติดตั้ง, และบำรุงรักษาระบบควบคุมด้วย PLC (Programmable Logic Controller) และ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ที่ใช้ในการควบคุมและจัดการเครื่องจักรและระบบการผลิต
  • งานออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร

บริการในการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติที่ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมจากมนุษย์ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและความแม่นยำมากขึ้น
  • งานออกแบบระบบ Data Analytics

บริการในการออกแบบและติดตั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ที่ช่วยในการเก็บ, จัดการ, และวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องจักรและระบบการทำงาน เพื่อสร้าง insight ที่มีคุณค่าสำหรับการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

pk.sale@pktechnic.com

สอบถามรายละเอียด

PK Technic Gallery

งานควบคุม PLC และ SCADA

DISTRIBUTOR AND PARTNERS