พี.เค.เทคนิค (สำนักงานใหญ่)

บริษัท พี.เค.เทคนิค จำกัด(สำนักงานใหญ่)

24/33 ถนน บางรัก ตำบลทับเที่ยง
อำเภอเมือง จังหวัด ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075 217 063

พี.เค.เทคนิค (สาขาโคกหล่อ)

บริษัท พี.เค.เทคนิค จำกัด(สาขา 001)

5/4-7 หมู่ 2 ตำบลโคกหล่อ
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
รหัสไปรษณีย์ 92000

| ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายขายหน้าร้าน

088 765 0980

  • ฝ่ายขายงานอุตสาหกรรม

088 765 2930

Emai : info@pktechnic.com

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ชื่อ-นามสกุล ผู้สอบถาม

พี.เค. เทคนิค


จัดจำหน่ายสายไฟฟ้า, อุปกรณ์ช่างไฟฟ้า, ท่อร้อยสายไฟ, โคมไฟ, หลอดไฟ, สายไฟ,
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าครัวเรือน, งานบริการทางด้านตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุง, งานบริการทางด้านระบบควบคุมเครื่องจักรและการเก็บข้อมูลการทำงาน, งานบริการทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น