บริษัท พี.เค. เทคนิค จำกัด

จัดจำหน่ายสายไฟฟ้า, อุปกรณ์ช่างไฟฟ้า, ท่อร้อยสายไฟ, โคมไฟ, หลอดไฟ, สายไฟ, รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าครัวเรือน, งานบริการทางด้านตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุง, งานบริการทางด้านระบบควบคุมเครื่องจักรและการเก็บข้อมูลการทำงาน, งานบริการทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

งานบริการทางด้านตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุง

บริการในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมด รวมถึงการตรวจสอบสภาพแวดล้อม, การทำงานของอุปกรณ์และการป้องกันความปลอดภัย

  • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุงตู้ MDB
บริการในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงตู้ MDB (Main Distribution Board) ที่เป็นจุดสำคัญในการกระจายไฟฟ้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
  • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า
บริการในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
  • งานตรวจสอบระบบประจำปี
บริการในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในอาคารหรือโครงการต่าง ๆ ในระยะเวลาประจำปี เพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  • งานตรวจสอบระบบภาพถ่ายความร้อน
บริการในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยการถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging) เพื่อตรวจสอบความร้อนที่เกิดขึ้นในระบบ ซึ่งสามารถช่วยตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะทำให้ระบบล่มสลาย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

pk.sale@pktechnic.com

ขอใบเสนอราคา

PK Technic Gallery

ตรวจสอบและซ่อมบำรุงตู้ MDB

ตรวจสอบและซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า

ตรวจสอบและซ่อมบำรุงประจำปี

ภาพถ่ายความร้อน

DISTRIBUTOR AND PARTNERS