งานจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท พี.เค. เทคนิค จำกัด

จัดจำหน่ายสายไฟฟ้า, อุปกรณ์ช่างไฟฟ้า, ท่อร้อยสายไฟ, โคมไฟ, หลอดไฟ, สายไฟ, รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าครัวเรือน, งานบริการทางด้านตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุง, งานบริการทางด้านระบบควบคุมเครื่องจักรและการเก็บข้อมูลการทำงาน, งานบริการทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

งานจัดซื้อจัดจ้าง

pk.sale@pktechnic.com

ขอใบเสนอราคา

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ

Work with Us

Immerse yourself in Electrical technology plays a vital role in various industries, including power generation and distribution, manufacturing, telecommunications, transportation, and many others. It continues to evolve with technological advancements and the growing demand for sustainable and efficient energy solutions